Konsultacje podczas sesji letniej 2018/2019

Szanowni Państwo,
podczas zbliżającej się sesji letniej jestem dla Państwa dostępny podczas konsultacji:
12.06.2019 (środa) 11.30–13.00 Sala 207A
17.06.2019 (poniedziałek) 8.15–9.45 Sala 207A
27.06.2019 (czwartek) 8.00–9.00 Sala 207A

Dodatkowo będę również:
15.06.2019 (sobota) 15.30–16.30 Sala 207A — spotkania ze studentami studiów niestacjonarnych
12.06.2019 (środa) 9.00 Sala 332A — egzamin z Systemów uczących się
12.06.2019 (środa) 10.30 Sala 4/18 CNTI — egzaminy lub zaliczenia poprawkowe z Programowania w języku JAVA, Programowania w języki Python, Wprowadzenia do tworzenia inteligentnych gier strategicznych oraz Systemów uczących się (w tym również w zastępstwie za dra P. Juszczuka).

Komentowanie jest zakończone.