Konsultacje oraz sesja poprawkowa

Szanowni Państwo,
w związku z terminem urlopu ostatecznym dniem popraw jest 03.09.2018 rok i konsultacji.
Zapraszam Państwa na 17.00 do sali 3/16@ (CNTI). Osoby piszące testy lub kolokwia nie zostaną wpuszczone do sali, jeśli przybędą później niż o 17.00.

Pozostałe osoby, które przybędą na 17.00 w celu uzyskania zgody, konsultacji, poprawy ustnej (zdania programu etc.) na pewno będą miały możliwość podejścia do poprawy. Osoby, które będą później niż o 17.00 prawdopodobnie nie zostaną dopuszczone do poprawy.

Sesja poprawkowa

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami wszystkie drugie terminy już się odbyły. Od teraz konsultacje przeznaczone są na sprawy bieżące. Dziękuję za liczne uczestnictwo w trakcie popraw i konsultacji. Pozostałe osoby zapraszam w trzecim terminie – po uzyskaniu zgody i wcześniejszym kontakcie.

jeśli ktoś ma jeszcze zaległości z ostatniego semestru, to może je nadrobić podczas czwartkowych konsultacji: 22.02.2018 oraz 01.03.2018 w godzinach 11.30 – 13.00. Jeśli zaliczenie wymagałoby komputera / oprogramowania, to należy koniecznie minimum 2 dni wcześniej powiadomić mnie o tym. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości dostępu do komputera.

Gdyby podane terminy były dla kogoś bardzo uciążliwe, to również proszę o kontakt (nie później niż do 26.02.2018 – aby był czas na ustalenia).

Poprawa programowania w języki JAVA z ubiegłego roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 01.03.2018 o godzinie 16.00 w sali 5@16 (CNTI). W tym czasie mogą przyjść tylko studenci, którzy mają zgodę na poprawę tego przedmioty. Jest to ostateczny termin poprawy (po wcześniejszych uzgodnieniach można też napisać poprawę podczas konsultacji – terminy takie same, jak podane powyżej).

Konsultacje i poprawy podczas sesji

Szanowni Państwo,
w związku z nadchodzącą sesją przypominam o terminach dodatkowych terminów i konsultacji. Bardzo proszę śledzić aktualność tych informacji.

30.01.2018 r. 9.00 Test z wykładu z Programowania w języku JAVA. Sala 207A (UE Katowice)
30.01.2018 r. 9.30-11.00 Konsultacje. Sala 207A (UE Katowice)

03.02.2018 r. 8.30-9.00 Powtórzenie PI. Sala 110 (Będzińska).
03.02.2018 r. 9.00-10.00 Poprawy i wpisy z PI oraz WDI. Sala 110 (Będzińska).

06.02.2018 r. 8.00 Dodatkowy test z wykładu z WdTIGS oraz SUS – w tym ostateczny termin poprawy ćwiczeń z programowania w języku JAVA. Sala 3@16 CNTI (UE Katowice).
06.02.2018 r. 8.30-9.30 Konsultacje. Sala 3@16 CNTI (UE Katowice).

Sesja poprawkowa rozpoczyna się 19.02.2018 r. i wtedy podane zostaną ostateczne terminy związane z drugim terminem zaliczenia ćwiczeń.

Kolokwia WDI / PI

Szanowni Państwo,
na stronie pojawiły się wyniki wszystkich kolokwiów. Pomimo generalnie kiepskich ocen w grupie studentów dziennych mój odbiór kolokwiów jest dosyć pozytywny. Sprawdzało się je fajnie, a negatywne oceny, to częściej błędy niż skrajnie niskie podejście do przedmiotu. Niektóre osoby dźwignęły się nawet z kolan. Nie jest to poziom pozwalający jeszcze myśleć o zdaniu egzaminu, ale na pewno rokujący.

Niestety jednak skrajnie nie rozumiem podejścia studentów studiów niestacjonarnych. W tym przypadku ciężko Państwo pracują, aby opłacić później czesne i… nie robić nic? Nie tak się studiuje – a już na pewno nie u mnie. Na pewno musimy zweryfikować Państwa podejście na zajęciach. Jestem co najmniej zniesmaczony. Sprawdzałem Państwa (grupa niestacjonarna) kolokwia 3 godziny (trzy godziny) i moim zdaniem wszyscy Państwo razem (poza osobami, które pozytywnie napisały obydwa kolokwia) nie spędziliście nad tym przedmiotem tyle czasu, ile ja. Problem w tym, że ja to umiem, a Państwo nie i chyba jednak powinno to być odwrotnie (względem poświęcanego czasu).

Przypominam jednocześnie, że każde kolokwium musi być napisane na ocenę pozytywną, a także, że każde kolokwium można poprawiać tylko jeden raz (bez wyjątków).

Inf. inż. stacjonarne – czwartek 8.15

Inf. inż. – niestacjonarne

Konsultacje w trakcie sesji

Szanowni Państwo,
powoli zbliża się sesja letnia. W związku z czym podaję godziny konsultacji, popraw i egzaminów.
Proszę sprawdzać ich aktualność, ponieważ mogą ulegać zmianie.

 • 19 czerwca 9.30 – 10.30 (Sala 5/14 CNTI) Poprawa kolokwium z programowania w języku JAVA
 • 19 czerwca 10.30 – 11.30 (Sala 5/14 CNTI) Konsultacje (dostępne komputery)
 • 22 czerwca 11.00 – 12.00 (Sala 202c A) Konsultacje (brak komputera)
 • 22 czerwca 12.00 – 13.00 (Sala 306/7 A) Egzamin z SZT (CMS) – III rok IiE
 • 02 września 10.00 – 11.30 (Sala 3@14 CNTI) studia niestacjonarne – II termin z programowania w języku JAVA
 • 05 września 9.30 – 10.15 (Sala 3@16 CNTI) II termin ćwiczeń z programowania w języku JAVA
 • 05 września 10.15 – 11.00 (Sala 3@16 CNTI) II termin zaliczenia wykładu z programowania w języku JAVA
 • 05 września 11.00 – 12.00 (Sala 3@16 CNTI) Konsultacje (dostępne komputery)
 • 18 września 8.45 – 9.30 Ostatni termin poprawy WdP (I rok) (Sala 5@16 CNTI)
 • 18 września 9.30 – 11.00 Konsultacje (Sala 5@16 CNTI)

Popularność języków programowania

Szanowni Państwo,
w odpowiedzi na Państwa pytanie przesyłam do źródła:
Most Popular Coding Languages of 2016
Most Popular Coding Languages of 2015

Poprawa WDP

Szanowni Państwo,
poprawa WDP odbędzie się w piątek 04.03.2016 r. o godzinie 8.20 w sali 5@16. Obecność na poprawie jest obowiązkowa.

Konsultacje w semestrze letnim

Szanowni Państwo,
na mojej stronie pojawiły się godziny konsultacje obowiązujące w semestrze letnim.
Dodatkowo konsultacje na studiach niestacjonarnych odbędą się zgodnie z zaznaczeniem na planie, studenci niestacjonarni mogą również umówić się ze mną na inny termin zgodny z moimi pobytami w soboty (wszystko dostępne jest na planie) – w takiej sytuacji proszę o wcześniejszy kontakt.

Poprawa WDP (UE) odbędzie się najprawdopodobniej w piątek 04.03.2016 rok (w związku z dostępnością sal). Wstępnie będzie to w 5@16 o godzinie 8.20. Po wszystkich potwierdzeniach podam jeszcze dokładne informacje.

Poprawy z innych przedmiotów odbywają się na konsultacjach lub w innym terminie – jedynie w uzasadnionych przypadkach (konflikt z zajęciami). Proszę wtedy o kontakt.

W związku z licznymi obronami poranne konsultacje w poniedziałek nie odbędą się. Na ten moment konsultacje o 13.30 nie są zagrożone.

Konsultacje w trakcie sesji

Przypominam o terminach konsultacji w trakcie sesji:

 • 28.01.2016 r. 9.15-10.45 Sosnowiec – B119
 • 08.02.2016 r. 9.45-11.15 Sosnowiec – B119
 • 04.02.2016 r. 9.15-10.45 Katowice – A202c
 • 11.02.2016 r. 8.30-11.00 Katowice – A202c

Zaznaczam również, że poprawy kolokwiów powinny być pisane dopiero jak zakończą Państwo sesję, abyśmy nie kolidowali z egzaminami. Odnośnie popraw z programowania (UE) jesteśmy w trakcie ustalania wspólnego terminu z Państwa przedstawicielem.

Sesja

Szanowni Państwo,
na stronie pojawiły się już wyniki wszystkich kolokwiów (poza tymi, które będą pisane na ostatnich zajęciach i od razu sprawdzone). W związku z tym przypominam o kilku kwestiach.

Po pierwsze poprawy są możliwe tylko do momentu rozpoczęcia sesji – później muszą się Państwo skupić na sesji, więc w razie niepowodzenia lub niepodejścia do poprawy pozostaje dopiero drugi termin podejścia do zaliczenia i w konsekwencji ewentualny drugi termin egzaminu.

Poprawy są możliwe na konsultacjach. Poza tym:
Pozostał ostatni możliwy termin popraw kolokwiów:

 • Piątek 22.01.2016 r. w godzinach 8.15-9.30 w sali 110.
 • Niedziela 24.01.2016 r. o godzinie 13.40 w sali 121 (maksymalnie jedno kolokwium).
 • Czwartek 28.01.2016 r. wstępnie w godzinach 9.15-10.30 – proszę jednak sprawdzać informację, ponieważ ta godzina może ulec zmianie. Spotykamy się pod moim pokojem B119 (Sosnowiec).
 • W szczególnym wypadku, po wcześniejszym umówieniu się w innych terminach w Sosnowcu lub w Katowicach.

Przypominam, że klasyczne terminy konsultacji w czasie ferii nie obowiązują.