Inf. inż. gr. A2 – niestacjonarne

Ocena 2,5 jest tylko informacją (dla rozróżnienia z 2,0), oczywiście jest ona równoznaczna z BRAKIEM zaliczenia z kolokwium.

P – poprawa w ciągu tygodnia.

Nazwisko Imię A B C D E F G H I J
G…ń Damian 2/4 2 4,5* 4,5* 2 2!/4 2
H…c Damian 4,5 2/2! 5 4,5 4,5 4 5
H…ń Czesław 4,5 5 5 5 5 5 4,5
J…z Kamil 5 2 2,5 4= 2 4- 2
K…o Karol 2/5 2,5 5 0 2 2 5
K…a Piotr 4,5 0/5 2!/3= 5 4= 2! 2!
K…i Kamil 4 2/2 2,5 2 4,5 0
K…a Mateusz 5 5 4- 5 2 2,5 0
K…k Michał 5- 2/2 4,5* 0 2 2 0
M…a Adam 2,5/5 2!/5 5 4= 4 5 5-
W…r Tomasz 5 5 5 5 5 2,5/5 2/5-
Z…k Maciej 2! 2! 2 2 2!! 0 2

A – Przeliczanie
B – Dodawanie i odejmowanie
C – Mnożenie
D – Dzielenie
E – Algebra Boole’a
F – Translacja wyrażeń arytmetycznych i ONP
G – Maszyna Turinga
H – DAS i NAS
I – Gramatyki
J – Wzory