Inf. inż. gr. C6 – Poniedziałek 13.30

Ocena 2,5 jest tylko informacją (dla rozróżnienia z 2,0), oczywiście jest ona równoznaczna z BRAKIEM zaliczenia z kolokwium.

P – poprawa w ciągu tygodnia.

Nazwisko Imię A B C D E F G H I J
C…j Konrad 2,5/5 5 4* 4* 2 2/4 2,5/5 5
K…i Iwo 2,5/5 2!/5 4,5* 4,5* 4,5 2,5/5- 5- 3=
K…i Szymon 2,5/5 2!/5 5 5 2,5/3,5 5 2,5/4,5 5=
Ł…c Gilbert 2!!/2,5 2 2!! 3=* 2 2! 2/5- 4,5
M…i Kamil 2/5 5 5 5 4,5 5- 5- 5-
M…ł Konrad 3= 2!/5 4* 5- 2,5 4= 5- 4-
P…k Tomasz 2!/5 2,5/5 4,5* 3,5 2 0/4= 2 3=
P…k Dorota 4,5 2! 5 0 4- 2 3,5 4-
P…a Emilia 5 4* 5 5 4,5 5 2,5 5
P…a Patryk 2!/5 5 2 2,5 3= 2/5 2,5/5 5-
P…a Arkadiusz 2,5/5 2,5/5 2/5 5 2 2/5 2 4,5
S…k Selena 2,5 2!! 4,5* 2,5 3= 2 2 5
S…l Marta 5 4,5* 4,5 5- 4,5 5- 2/5 4,5
Z…k Daniel 5 2,5/5 5 4,5 5 5 5 5

A – Przeliczanie
B – Dodawanie i odejmowanie
C – Mnożenie
D – Dzielenie
E – Algebra Boole’a
F – Translacja wyrażeń arytmetycznych i ONP
G – Maszyna Turinga
H – DAS i NAS
I – Gramatyki
J – Wzory