IPB

Kwestionariusz osobowy

Zadania związane z VBA – Excel

Przykładowe projekty do zrealizowania na zajęciach

Harmonogramowanie prac

XP-Dev – darmowy serwer z m.in. oprogramowaniem do zarządzania projektem: TRAC, ale także z systemem kontroli treści SVN (logowanie).
Assembla – inny, podobny serwer z większymi restrykcjami (dla wersji darmowej).
TortoiseSVN– polecane oprogramowanie do obsługi SVN w systemie MS Windows i zwięzły opis obsługi.