C++ – Sortowanie słów w zdaniu na podstawie tablic znaków

W związku z prośbami o przykładowe rozwiązanie problemu polegającym na sortowaniu słów oraz przekazami, że jest to złożony problem, poniżej przedstawiam jedno z możliwych rozwiązań. Zgodnie z prośbą, w rozwiązaniu tym nie są stosowane żadne dodatkowe funkcje, nie są również używane zmienne typu string.

Problematyka
Zaimplementować funkcję void sortujSlowa(char* zdanie), która drukuje na standardowym wyjściu posortowane (w kolejności rosnącej) wyrazy zapisane w ciągu znaków zdanie.

#include <iostream>
using namespace std;
 
bool wieksze(char* &slowo1, char* &slowo2){
  int i;
  for (i=0; slowo1[i]!='\0' && slowo2[i]!='\0'; i++){
    if(slowo1[i]<slowo2[i])
      return false;
    else if(slowo1[i]>slowo2[i])
      return true;
  }
  if(slowo1[i]=='\0')
    return false;
  return true;
}
 
void sortujSlowa(char* zdanie){
  int iSpacje = 1;
  int iDl = 0, iMaxDl = 0;
  for (int i=0; zdanie[i]!='\0'; i++){
    if (zdanie[i]==' '){
      iSpacje++;
      if (iDl > iMaxDl)
        iMaxDl = iDl;
      iDl = 0;
    } else
      iDl++;
  }
 
  char** tabSlow = new char*[iSpacje];
  for (int i=0; i<iSpacje; tabSlow[i++] = new char[iDl+1]);
 
  int iSlowa=0;
  iDl=0;
 
  for (int i=0; zdanie[i]!='\0'; i++){
    if (zdanie[i]==' '){
      tabSlow[iSlowa][iDl]='\0';
      iSlowa++; iDl=0;
    } else {
      tabSlow[iSlowa][iDl++]=zdanie[i];
    }
  }
  tabSlow[iSlowa][iDl]='\0';
 
  for (int i=0; i<iSpacje; i++){
    cout << i+1 <<" |"<< tabSlow[i] << "| "<< endl;
  }
 
  for (iSlowa=iSpacje; iSlowa>1; iSlowa--){
    for (int i=0; i<iSlowa-1; i++){
      if (wieksze(tabSlow[i], tabSlow[i+1])){
        char* tmpAdr = tabSlow[i];
        tabSlow[i] = tabSlow[i+1];
        tabSlow[i+1] = tmpAdr;
      }
    }
  }
 
  cout << "Po sortowaniu"<<endl;
  for (int i=0; i<iSpacje; i++){
    cout << i+1 <<" |"<< tabSlow[i] << "| "<< endl;
  }
 
  for (int i=0; i<iSpacje; delete[] tabSlow[i++]);
  delete[] tabSlow;
}
 
int main()
{
  sortujSlowa("ala ma kota i psa");
  return 0;
}