Python — analiza danych

Część I
Skrypt — studia podyplomowe

Część II
Dane wbudowane:
https://scikit-learn.org/stable/datasets/index.html

Dane zewnętrzne:
http://archive.ics.uci.edu/ml/datasets/Bank+Marketing

https://archive.ics.uci.edu/ml/index.php
https://www.kaggle.com/

Algorytmy:
https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html