Konsultacje w semestrze zimowym 2019/2020

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością organizacji konsultacji w konkretnych dniach (zamiast powtarzalnych) zapraszam do zapoznania się z terminami konsultacji w semestrze zimowym 2019/2020.

Proszę sprawdzać aktualność konsultacji. W związku ze zmianami w planach zajęć lub wydarzeniami związanymi z Uniwersytetem Ekonomicznym może następować korekta w terminach konsultacji.

Data Godzina Sala Dzień tygodnia
2019-10-04 8.50-10.20 207 A Piątek
2019-10-06 14.45-16.15 207 A Niedziela (niestacjonarne)
2019-10-18 10.00-11.30 207 A Piątek
2019-10-27 14.45-16.15 207 A Niedziela (niestacjonarne)
2019-10-30 10.00-11.30 207 A Środa
2019-11-05 9.30-11.30 207 A Wtorek
2019-11-15 10.00-11.30 207 A Piątek
2019-11-19 12.15-14.00 207 A Środa
2019-11-29 10.00-11.30 202 budynek B Piątek
2019-12-04 10.00-11.30 202 budynek B Środa
2019-12-13 10.00-11.30 202 budynek B Piątek
2019-12-21 9.00-10.30 202 budynek B Sobota (niestacjonarne)
2020-01-08 10.00-11.30 202 budynek B Piątek
2020-01-19 9.30-11.00 202 budynek B Niedziela (niestacjonarne)
2020-01-24 10.00-11.30 202 budynek B Piątek

Konsultacje podczas leniej sesji poprawkowej 2018/2019

Szanowni Państwo,
podczas zbliżającej się sesji poprawkowej jestem dla Państwa dostępny podczas konsultacji:
09.09.2019 (poniedziałek) 9.30–11.00 Sala 207A
16.09.2019 (poniedziałek) 9.30–11.00 Sala 207A

W pierwszym tygodniu sesji niestety przebywam w delegacji.

Terminy poprawkowe wyznaczone zostały na poniedziałek, 09.09.2019 r. na godzinę 9.30 w sali 207A.

Konsultacje podczas sesji letniej 2018/2019

Szanowni Państwo,
podczas zbliżającej się sesji letniej jestem dla Państwa dostępny podczas konsultacji:
12.06.2019 (środa) 11.30–13.00 Sala 207A
17.06.2019 (poniedziałek) 8.15–9.45 Sala 207A
27.06.2019 (czwartek) 8.00–9.00 Sala 207A

Dodatkowo będę również:
15.06.2019 (sobota) 15.30–16.30 Sala 207A — spotkania ze studentami studiów niestacjonarnych
12.06.2019 (środa) 9.00 Sala 332A — egzamin z Systemów uczących się
12.06.2019 (środa) 10.30 Sala 4/18 CNTI — egzaminy lub zaliczenia poprawkowe z Programowania w języku JAVA, Programowania w języki Python, Wprowadzenia do tworzenia inteligentnych gier strategicznych oraz Systemów uczących się (w tym również w zastępstwie za dra P. Juszczuka).

Zakończenie zimowej sesji egzaminacyjnej 2018/2019

Szanowni Państwo,
na poprawę zaległości z zimowej sesji egzaminacyjnej, zapraszam podczas konsultacji (dokładne terminy konsultacji).

Dodatkowo, można przystąpić do niej w sobotę 02.03.2019, w godzinach 15.00-16.30.

Ostateczne oceny z popraw zostaną wpisane podczas konsultacji 06.03.2019, do tego czasu (włącznie) należy zgłosić się na poprawę. W szczególnych przypadkach (konflikt planu zajęć z godzinami konsultacji), proszę o kontakt — ustalimy dogodny termin.

Konsultacje w semestrze letnim 2018/2019

Szanowni Państwo,
w związku z koniecznością organizacji konsultacji w konkretnych dniach (zamiast powtarzalnie w tygodniu A i B) zapraszam do zapoznania się z terminami konsultacji w semestrze letnim 2018/2019.

Przeważnie odbywają się one w:

Tydzień A: Środa 11.40 – 13.10
Tydzień B: Środa 11.40 – 13.10
Pokój 207 (budynek A)

Pojawiają się jednak pewne wyjątki związane z organizacją konsultacji w dodatkowych terminach lub ich brakiem w tych podanych powyżej. Dokładna lista konsultacji:

Data Godzina Sala Dzień tygodnia
2019-02-18 8.00-9.30 207 Poniedziałek
2019-02-23 10.00-11.30 207 Sobota
2019-02-25 9.00-10.30 207 Poniedziałek
2019-03-06 11.40-13.10 207 Środa
2019-03-13 11.40-13.10 207 Środa
2019-03-20 11.40-13.10 207 Środa
2019-03-27 11.40-13.10 207 Środa
2019-04-07 9.00-10.30 207 Niedziela
2019-04-10 11.40-13.10 207 Środa
2019-04-17 11.40-13.10 207 Środa
2019-04-24 11.40-13.10 207 Środa
2019-05-08 11.40-13.10 207 Środa
2019-05-15 11.40-13.10 207 Środa
2019-05-22 11.40-13.10 207 Środa
2019-05-29 11.40-13.10 207 Środa
2019-06-05 11.40-13.10 207 Środa

Wpisywanie ocen z poprawy (03.09)

Szanowni Państwo,
w związku z awarią dotyczącą wyświetlania protokółów w systemie, oceny z popraw odbywających się 03.09 zostaną wpisane najprawdopodobniej 10.09 (jeśli system będzie już działał).
Jeśli będzie to możliwe, to uzupełnienie może nastąpić też nieco szybciej.

Konsultacje oraz sesja poprawkowa

Szanowni Państwo,
w związku z terminem urlopu ostatecznym dniem popraw jest 03.09.2018 rok i konsultacji.
Zapraszam Państwa na 17.00 do sali 3/16@ (CNTI). Osoby piszące testy lub kolokwia nie zostaną wpuszczone do sali, jeśli przybędą później niż o 17.00.

Pozostałe osoby, które przybędą na 17.00 w celu uzyskania zgody, konsultacji, poprawy ustnej (zdania programu etc.) na pewno będą miały możliwość podejścia do poprawy. Osoby, które będą później niż o 17.00 prawdopodobnie nie zostaną dopuszczone do poprawy.

Sesja poprawkowa

Szanowni Państwo,
zgodnie z ustaleniami wszystkie drugie terminy już się odbyły. Od teraz konsultacje przeznaczone są na sprawy bieżące. Dziękuję za liczne uczestnictwo w trakcie popraw i konsultacji. Pozostałe osoby zapraszam w trzecim terminie – po uzyskaniu zgody i wcześniejszym kontakcie.

jeśli ktoś ma jeszcze zaległości z ostatniego semestru, to może je nadrobić podczas czwartkowych konsultacji: 22.02.2018 oraz 01.03.2018 w godzinach 11.30 – 13.00. Jeśli zaliczenie wymagałoby komputera / oprogramowania, to należy koniecznie minimum 2 dni wcześniej powiadomić mnie o tym. W przeciwnym razie może się okazać, że nie będzie możliwości dostępu do komputera.

Gdyby podane terminy były dla kogoś bardzo uciążliwe, to również proszę o kontakt (nie później niż do 26.02.2018 – aby był czas na ustalenia).

Poprawa programowania w języki JAVA z ubiegłego roku akademickiego dla studentów studiów niestacjonarnych odbędzie się 01.03.2018 o godzinie 16.00 w sali 5@16 (CNTI). W tym czasie mogą przyjść tylko studenci, którzy mają zgodę na poprawę tego przedmioty. Jest to ostateczny termin poprawy (po wcześniejszych uzgodnieniach można też napisać poprawę podczas konsultacji – terminy takie same, jak podane powyżej).

Konsultacje i poprawy podczas sesji

Szanowni Państwo,
w związku z nadchodzącą sesją przypominam o terminach dodatkowych terminów i konsultacji. Bardzo proszę śledzić aktualność tych informacji.

30.01.2018 r. 9.00 Test z wykładu z Programowania w języku JAVA. Sala 207A (UE Katowice)
30.01.2018 r. 9.30-11.00 Konsultacje. Sala 207A (UE Katowice)

03.02.2018 r. 8.30-9.00 Powtórzenie PI. Sala 110 (Będzińska).
03.02.2018 r. 9.00-10.00 Poprawy i wpisy z PI oraz WDI. Sala 110 (Będzińska).

06.02.2018 r. 8.00 Dodatkowy test z wykładu z WdTIGS oraz SUS – w tym ostateczny termin poprawy ćwiczeń z programowania w języku JAVA. Sala 3@16 CNTI (UE Katowice).
06.02.2018 r. 8.30-9.30 Konsultacje. Sala 3@16 CNTI (UE Katowice).

Sesja poprawkowa rozpoczyna się 19.02.2018 r. i wtedy podane zostaną ostateczne terminy związane z drugim terminem zaliczenia ćwiczeń.

Kolokwia WDI / PI

Szanowni Państwo,
na stronie pojawiły się wyniki wszystkich kolokwiów. Pomimo generalnie kiepskich ocen w grupie studentów dziennych mój odbiór kolokwiów jest dosyć pozytywny. Sprawdzało się je fajnie, a negatywne oceny, to częściej błędy niż skrajnie niskie podejście do przedmiotu. Niektóre osoby dźwignęły się nawet z kolan. Nie jest to poziom pozwalający jeszcze myśleć o zdaniu egzaminu, ale na pewno rokujący.

Niestety jednak skrajnie nie rozumiem podejścia studentów studiów niestacjonarnych. W tym przypadku ciężko Państwo pracują, aby opłacić później czesne i… nie robić nic? Nie tak się studiuje – a już na pewno nie u mnie. Na pewno musimy zweryfikować Państwa podejście na zajęciach. Jestem co najmniej zniesmaczony. Sprawdzałem Państwa (grupa niestacjonarna) kolokwia 3 godziny (trzy godziny) i moim zdaniem wszyscy Państwo razem (poza osobami, które pozytywnie napisały obydwa kolokwia) nie spędziliście nad tym przedmiotem tyle czasu, ile ja. Problem w tym, że ja to umiem, a Państwo nie i chyba jednak powinno to być odwrotnie (względem poświęcanego czasu).

Przypominam jednocześnie, że każde kolokwium musi być napisane na ocenę pozytywną, a także, że każde kolokwium można poprawiać tylko jeden raz (bez wyjątków).

Inf. inż. stacjonarne – czwartek 8.15

Inf. inż. – niestacjonarne