Przykłady przeliczania

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego na binarny
(137,61)10 = (10001001,10011)2

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego na trójkowy
(30,125)10 = (1010,01)3

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego na czwórkowy
(129,62)10 = (2001,213)4
(139,62)10 = (2023,213)4

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego na piątkowy
(134,35)10 = (1014,133)5
(137,34)10 = (1022,132)5

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego na binarny, a następnie zapis w ZM, ZU1 i ZU2
(-16 (23/256))10 =
= (1.10000,00010111)ZM =
= (1.01111,11101000)ZU1 =
= (1.01111,11101001)ZU2

(-32 (31/256))10 =
= (1.100000,00011111)ZM =
= (1.011111,11100000)ZU1 =
= (1.011111,11100001)ZU2

(8 (1/4))10 =
= (0.1000,01)ZM =
= (0.1000,01)ZU1 =
= (0.1000,01)ZU2