Zadanie 3 – Łamanie szyfru

Napisać funkcję, której zadaniem jest łamanie tekstów zaszyfrowanych prostym szyfrem monoalfabetycznym. Należy założyć, że alfabet szyfrujący może być dowolną permutacją alfabetu wejściowego, a więc np.:

ABCD...YZ
DWZA...BY

W tekście zaszyfrowane są tylko znaki odpowiadające małym i wielkim literom (można założyć, że są to tylko litery alfabetu łacińskiego (współczesnego)).
Deszyfrowanie może odbywać się na podstawie statystycznej analizy przykładowych tekstów, które nie są zaszyfrowane (np. pobranych z internetu) oraz porównaniem częstości występowania znaków do tekstu, który jest zaszyfrowany. Dopuszczalny jest także kontakt z użytkownikiem w trakcie działania funkcji oraz korzystanie z tezaurusów.

Przykładowa deklaracja funkcji:

    void lamanieSzyfru(String plikWe, String plikWy)