WdTIGS

Szanowni Państwo obecność na zajęciach jest obowiązkowa – z racji małej liczby spotkań dopuszczalna jest maksymalnie jedna absencja. Zaliczenie z ćwiczeń uzyskuje się na podstawie wyników, jaki uzyska Państwa program (implementowany w dowolnym języku programowania) w rozgrywanym turnieju (z ustalonym systemem premiowania). Należy jednak pamiętać, że programy muszą być napisane indywidualnie (poza aspektami, które wspólnie ustalimy do pracy w grupach) oraz działać lepiej niż program losowy – są to niezbędne warunki zaliczenia.

Część teoretyczna (wykłady), które w teorii nie są obowiązkowe zakończą się testem sprawdzającym (na ostatnim lub przedostatnim wykładzie – termin zostanie wcześniej z Państwem ustalony). Ocena końcowa jest wypadkową oceny, jaką zdobył napisany przez Państwa program oraz ocen z wykładu (przy założeniu, że obydwie oceny muszą być pozytywne). Rozkład ocen jest ustalony na 70% ćwiczenia i 30% wykład.

Jeśli nic nie wpłynie na ostateczną organizację roku akademickiego, to terminy związane z zaliczeniami są następujące:

  • 14.01.2019 r. – zawody programów
  • 21.01.2019 r. – ostateczna weryfikacja programów
  • 14.01.2019 r. – Test (z wykładu)

TSP

MCTS