JAVA – Menu (switch)

Przykładowe menu z zastosowanie instrukcji switch („konsolowe”) w języku JAVA:

 
 
package menu_switch;
 
import java.io.IOException;
import java.util.Scanner;
 
public class Main {
 
  public static int suma(int a, int b){
    return a+b;
  }
 
  public static double sinus(int n){
    return Math.sin(n);
  }
 
  public static void informacja(){
    System.out.println("To jest przykład wyświetlania menu z "
                + "zastosowaniem instrukji switch.");
  }
 
  public static int menu(){
    System.out.println();
    System.out.println("   ****************************************");
    System.out.println("   *         MENU         *");
    System.out.println("   ****************************************");
    System.out.println("   1. Suma");
    System.out.println("   2. Sinus");
    System.out.println("   3. Informaja");
    System.out.println("   0. Koniec");
 
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    int w = in.nextInt();
 
    return w;
  }
 
  public static void main(String[] args) throws IOException {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
 
    int wybor = menu();
 
    while(wybor!=0){
      switch(wybor){
        case 1:
          int a, b;
          System.out.println("Podaj dwie liczby do zsumowania");
          a = in.nextInt();
          b = in.nextInt();
 
          int wynik = suma(a,b);
 
          System.out.format("Suma liczb wynosi "+wynik);
 
          break;
 
        case 2:
          System.out.println("Podaj liczbę do obliczenia sinusa");
          a = in.nextInt();
 
          double wynik2 = sinus(a);
 
          System.out.format("Sinus wynosi "+wynik2);
 
          break;
 
        case 3:
          informacja();
 
      }
 
      System.out.println("\nWciśnij Enter, aby kontynuować...");
      System.in.read();
 
      wybor = menu();
    }
 
 
    System.out.println("   ****************************************");
    System.out.println("\n   Koniec programu\n\n");
  }
}