Przykładowe projekty

Portfel inwestycyjny

Aplikacja związana z analizą portfela inwestycyjnego. Po wprowadzeniu liczby posiadanych akcji i ceny ich zakupu aktualizowana jest ich aktualna wartość. Porównywane „wyniki portfela”, generowane wykresy zysków etc.

Harmonogramowanie zadań z licznikiem czasu pracy

Harmonogramowanie prac z możliwością wyznaczania czasu, jaki realnie poświęcony został na dane zadanie. Wyznaczania opóźnień lub szybciej zrealizowanych zadań, określanie przyszłych zadań do wykonania z wyznaczeniem terminów. Rozdział zadań na kategorie etc.

Automatyczna tabela ligowa i rozkład kolejek

Możliwość wprowadzenia liczby zespołów, dla których wyznaczone i odpowiednio rozpisane zostaną kolejki ligowe. Aktualizacja wyników, określanie informacji o passach związanych z uzyskiwanymi wynikami. Generowanie podstawowych statystyki związanych z rozgrywkami ligowymi.

Zaawansowany dziennik ocen akademickich

Możliwość definiowania grup, wyznaczania tygodni zajęć, kolokwiów i innych ocen. Automatyczny eksport wyników do formatu HTML, etc.

Analiza statystyczna danych

Aplikacja do przeprowadzenia analizy statystycznej danych. Określanie rozkładu normalnego, sprawdzanie istotności różnic pomiędzy wynikami z zastosowaniem testów statystycznych. Generowanie wykresów.