Inf. inż. gr. C5 – środa 8.00

Ocena 2,5 jest tylko informacją (dla rozróżnienia z 2,0), oczywiście jest ona równoznaczna z BRAKIEM zaliczenia z kolokwium.

P – poprawa w ciągu tygodnia.

Nazwisko Imię A B C D E F G H I J
G…s Jarosław 5- 4,5* 5 4=* 2,5 4= 5 5
J…i Mateusz 4,5* 2! 3* 2,5 2 2,5 2 2
J…z Paulina 5 4,5 5 4 2,5/5 5 5- 5-
K…k Kamil 3,5 4,5 5 5 4,5 2,5/3,5 3,5 3,5
K…l Michał 5 5- 5 5 5 5 5 2,5
M…i Adrian 4* 5- 4,5* 4 3 4= 5 3,5
M…d Mateusz 2,5/5 2/5 5- 5 4= 0 2 0
P…e Marcin 2!/5- 2! 4,5* 4* 3,5 2/3,5 2 2
R…z Mariusz 2,5/4,5 4* 5- 4* 2 2 5 4-
S…a Weronika 4,5* 2,5/5 5= 4,5* 2,5 0/4 2,5/5 5-
S…a Paweł 5 5 5 4,5 5 4,5 5- 3,5
Ś…k Rafał 5! 2!/5 4* 2,5/5 3= 2/5 2 5
W…k Jarosław 2,5/5 2!/4 2,5 4,5 4 2!/4,5 5 5
Z…a Klaudia 4,5* 5! 5- 5 4 5 2,5 2,5
Ż…k Łukasz 2/5 2/5 5 3,5* 2/4= 4- 3= 3,5

A – Przeliczanie
B – Dodawanie i odejmowanie
C – Mnożenie
D – Dzielenie
E – Algebra Boole’a
F – Translacja wyrażeń arytmetycznych i ONP
G – Maszyna Turinga
H – DAS i NAS
I – Gramatyki
J – Wzory