TIGBiE

JavaScript – gra

 • Miny
  1. Pokazać wszystkie bomby po skończeniu gry.
  2. Udoskonalić zakończenie gry:
   • zablokować możliwość ruchu,
   • dodać możliwość gry od nowa,
   • dodać „zwycięstwo” (np. mówiąc „Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą!”).
  3. Automatyczne odkrywanie pół (tych, które nie graniczą z bombami).
  4. Dowolna wielkość planszy (podawana przez użytkownika) >=5.
  5. Dowolna liczba bomb (podawana przez użytkownika) >=5.
 • Pamięć (pamięć – ZIP)
  1. Wczytać wielkość planszy i przekazać w parametrze do konstruktora, przy okazji:
   • założyć maksymalną i minimalną wielkość oraz sprawdzić poprawność tych wartości,
   • sprawdzić, czy iloczyn liczby wierszy i kolumn jest parzysty.
  2. Dodać zakończenie gry:
   • po skończonym czasie (np. podanym przez użytkownika) – podać liczbę punktów,
   • po odkryciu wszystkich pól – podać czas,
   • dodać możliwość gry od nowa.
  3. Udoskonalić „opóźnienie” po odkryciu różnych elementów (np. po następnym kliknięciu itp.).
  4. Usunąć możliwość podwójnego kliknięcia na to samo pole.
  5. Dodać kolejną ocenę wyniku, w postaci liczby odkryć (w tym tych niepoprawnych).
  6. Zamiast znaku „X”, a następnie liczb, dodać obrazki:
   • stała pula obrazków i ich losowy wybór,
   • stała pula obrazków wybieranych następnie przez użytkownika (do gry),
   • własne obrazki dodawane przez użytkownika (należy pamiętać o doprowadzeniu ich do odpowiedniej wielkości).
  7. W przyszłości inne (statystyki, logowanie itp.).

Ćwiczenia z HTML, CSS i JS

 <script src="http://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/1.4.2/jquery.min.js"></script>