PROGR

  Przykładowe dokumentacje:

  Przy użyciu dowolnej technologii, należy stworzyć aplikację umożliwiającą znajdowanie optimów globalnych funkcji podanych poniżej. Algorytmy które można w tym celu zastosować to (należy wybrać tylko jeden):

  – Algorytm API (Furtak, Jasiński),
  – Algorytmy genetyczne (Tkachov, Gusak),
  – Symulowane wyżarzanie(Bielak, Ślęzak),
  – Optymalizacja stadna cząsteczek PSO (Kuttner, Lubosik),
  – Systemy rojowe (Ryś, Rudawska).

  Zaimplementowane algorytmy należy przetestować przynajmniej na dwóch funkcjach:
  – Rastrigin,
  – Ackley.

  Program po znalezieniu rozwiązania powinien wygenerować wykres zbieżności.

  Do projektu musi zostać dołączoną krótka dokumentacja, opisująca algorytm, zastosowane parametry oraz diagram klas i przypadków użycia.

  Ponadto w projekcie należy zastosować przynajmniej jeden wzorzec projektowy poznany na zajęciach z „Zespołowego projektu programistycznego”, a cały kod źródłowy musi znajdować się na repozytorium. Podczas realizacji projektu należy używać narzędzi związanych z pracą grupową – narzędzi do zarządzania projektami.

  Przydatne strony: