Menu w Drupalu

Ustawienie menu podstawowego oraz dodatkowego należy wykonać, przechodząc:

Zarządzaj -> Budowa witryny -> Menu

i wybierając zakładkę

Ustawienia

Na stronie, która się otworzy można wybrać, które ze stworzonych menu powinno być uznane za domyślne, a które za dodatkowe dla strony. Można również wybrać menu, do którego powinny być przypisywane nowe, dodawane zawartości. Po wykonaniu wszystkich ustawień należy zachować konfigurację klikając na odpowiedni przycisk.

Własne menu można stworzyć wybierając w

Zarządzaj -> Budowa witryny -> Menu

zakładkę

Dodaj menu

Istnieje również możliwa innego, niż klasyczny rozkładu menu na stronie, a także wyświetlanie innych niż wybrane za domyślne menu. W tym celu należy przejść do strony

Zarządzaj -> Budowa witryny -> Bloki

i skonfigurować odpowiedni wygląd strony.

Zawartości strony

W Drupalu jest możliwość dodania innych niż klasyczne rodzaje zawartości. Aby tego dokonać należy przejść do strony

Zarządzaj -> Zarządzanie zawartością -> Rodzaje zawartości

i wybrać zakładkę

Nowy rodzaj zawartości

Chcąc dodać nową zawartość należy otworzyć stronę

Dodaj zawartość

wybrać oczekiwany rodzaj zawartości i dodać odpowiednią treść.

Już na tym etapie mogą Państwo dodać nową zawartość do menu, wybierając wcześniej pole „Menu” znajdujące się bezpośrednio pod miejscem, w którym należy dodać tytuł wpisu. W celu poprawnego dodania wpisu do menu należy podać (koniecznie) „Tekst odnośnika menu”, czyli nazwę, pod którą zawartość powinna wyświetlać się w menu. Po ustawieniu pozostałych właściwości, jak element nadrzędny (czyli wybrane menu lub wcześniej dodana zawartość oraz priorytetu – kolejności na liście) dodawana zawartość automatycznie pojawi się w wybranym przez Państwa menu.