Część I — przykład z zajęć (2)

#!/usr/bin/env python3
# -*- coding: utf-8 -*-

#Zadanie 5

liczba = int(input(„Podaj liczbę”))
suma = 0
licznik=0
minimum = liczba
maks = liczba
while liczba != 0:
suma+=liczba
licznik+=1
if liczbamaks:
maks=liczba
liczba = int(input(„Podaj liczbę”))

print(„Min:”,minimum,”maks.:”,maks)
print(„Śr.:”,suma/licznik)

l = [1,50.5,”Ala”,”Ola”,True]
l2 = l[:]

l[0]+=1

print(l)
print(l2)

l=[]
liczba = int(input(„Podaj liczbę”))
while liczba != 0:
l.append(liczba)
liczba = int(input(„Podaj liczbę”))

print(„Min:”,min(l),”maks.:”,max(l))
print(„Śr.:”,sum(l)/len(l))

print(l)

l = [[1,2,3],[4,5,6]]
print(l[0][1])

#Zadanie 6

from random import randint

los = randint(1,100)
l = int(input(„Odgadnij liczbę”))
p=1

while los != l:
if l>los:
print(„Za dużo”)
else:
print(„Za mało”)
l = int(input(„Odgadnij liczbę”))
p+=1

print(„Wygrałeś za {0} razem!”.format(p))