Dodawanie skórek i modułów do Drupala

Jeśli chcą Państwo dodać nową skórkę (themes) lub moduł do Drupala należy wykonać czynności opisane poniżej.

Dodawanie skórki (themes) do Drupala

W pierwszej kolejności należy pobrać nową skórkę, którą chcą Państwo zainstalować u siebie. Można pobrać np. jedną ze skórek dostępnych na stronie Drupala: http://drupal.org/project/Themes

Należy pamiętać o pobraniu skórki dla odpowiedniej wersji Drupala (w przypadku serwerów uczelnianych, jest to wersja 6). Następnie, rozpakowaną skórkę należy skopiować na serwer, do katalogi

/sites/all/themes

W razie braku katalogu themes należy go stworzyć.

Po wykonaniu tych czynności, w panelu administracyjnym strony należy przejść do miejsca administracji skórkami:

Zarządzaj -> Budowa witryny -> Skórki

Na liście skórek powinna pojawić się nowo dodana przez Państwa skórka. Teraz można ustawić ją, jako domyślą i zapisać zmiany klikając na przycisk Zachowaj konfigurację.

Aby panel administracyjny nadal był wyświetlany w klasycznym stylu należy w menu przejść do strony:

Zarządzaj -> Konfiguracja witryny -> Skórka działu zarządzania

W tym miejscy można wybrać skórkę przeznaczoną dla panelu administracyjnego i zapisać nową konfigurację.

Dodawanie modułu do Drupala

W tym przypadku również powinni Państwo rozpocząć dodawanie modułu od poprania go ze strony, na przykład Drupala: http://drupal.org/project/modules

I tutaj proszę pamiętać o pobraniu modułu dla odpowiedniej wersji Drupala. Po rozpakowaniu cały katalog moduły powinni Państwo przekopiować do katalogu

/sites/all/modules

W razie braku katalogu modules należy go stworzyć.

Po przegraniu wszystkich plików należy przejść do strony

Zarządzaj -> Budowa witryny -> Moduły

Na liście modułów mogą teraz Państwo włączyć zainstalowany przez siebie moduł i odpowiednio go skonfigurować.