JAVA – Przykład potęgowania

Przykład potęgowania liczb w języku JAVA – podstawyprogramowania.pl

Plik źródłowy