Języki programowania obiektowego i graficznego

Języki programowania obiektowego i graficznego

Strona dra R. Simińskiego

Zajęcia wprowadzające

Wskaźniki i tablice dynamiczne w C++

 • Zestaw zadań 4 (nowe)
  Przy rozwiązywaniu zadania czwartego można posłużyć się wyjątkami, a raczej wymusić niewyrzucanie wyjątku w przypadku błędu. Przykład (celowo) inny niż w zadaniu:

    int *tab;
    tab = new (nothrow) int[n];
    // W przypadku błędu program będzie działał dalej, a do 
    // tab będzie wskazywał na NULL (to samo, co 0), czyli:
    tab==NULL // jeśli w chwili przypisania wystąpił błąd
    tab==0  // jeśli w chwili przypisania wystąpił błąd
 • Przykłady wskaźników i tablic dynamicznych w C++

Pliki w C++

Obiekty w C++

Zadania dodatkowe

Kółko i krzyżyk