Materiały do ćwiczeń

Dokładne opisy z przykładami dotyczącymi arytmetyki binarnej – mojego autorstwa

Strony dr hab. Urszuli Boryczki

Przeliczanie z sytemu dziesiętnego

Kalkulatory

  • Interaktywny kalkulator ilustrujący konwersję liczb z systemu dziesiętnego na systemy o innych podstawach (strona dr Skinderowicza)
  • Interaktywny kalkulator ilustrujący wykonywanie operacji dodawania i odejmowania binarnego w kodach ZM, ZU1 oraz ZU2 (strona dr Skinderowicza)