Przykładowe kolokwium I

Przykładowe zadanie z kolokwium I.
Napisać program, który wczytuje od użytkownika liczbę oznaczającą, ile należy wylosować liczb z zakresu od -100 do 100. Następnie dokonuje obliczeń stosunku wylosowanych liczb dodatnich (bez zera) do liczb ujemnych oraz najmniejsze i największej znalezionej liczby. Wynikiem działania programu powinna być informacja na temat wszystkich trzech wartości.
W programie nie należy używać tablic.

Przykład dla liczby podanej przez użytkownika 3, następuje losowanie:
11 -5 93
W wyniku na ekran zostaje wyświetlona informacja:
2 -5 93
// bo stosunek 2/1 min: -5, max: 93

Plik źródłowy z przykładowym rozwiązaniem

 
package kolokwium1;
 
import java.util.Scanner;
import java.util.Random;
 
public class Main {
 
  public static void main(String[] args) {
    Scanner in = new Scanner(System.in);
    Random r = new Random();
 
    System.out.println("Podaj liczbę losowań");
    int los = in.nextInt();
    int lDodatnie = 0;
    int lUjemne = 0;
    int min = 101; // Więcej od największej możliwej
    int max = -101; // Mniej od najmniejszej możliwej
    for(int i=0; i<los; i++){
      // Losowanie
      int liczba = r.nextInt(201)-100;
 
      // Zliczanie dodatnich i ujemnych
      if (liczba>0)
        lDodatnie++;
      else if (liczba<0)
        lUjemne++;
 
      // Szukanie minimum (sposób z instrukcją if)
      if (liczba < min)
        min = liczba;
 
      // Szukanie maksimum (sposób z trójarg. op. war.)
      max = liczba > max ? liczba : max;
    }
 
    double stosunek = lDodatnie / (float)lUjemne; // Niezbędne rzutowanie
    System.out.println(stosunek +" "+ min +" "+ max);
 
  }
 
}