Konsultacje oraz sesja poprawkowa

Szanowni Państwo,
w związku z terminem urlopu ostatecznym dniem popraw jest 03.09.2018 rok i konsultacji.
Zapraszam Państwa na 17.00 do sali 3/16@ (CNTI). Osoby piszące testy lub kolokwia nie zostaną wpuszczone do sali, jeśli przybędą później niż o 17.00.

Pozostałe osoby, które przybędą na 17.00 w celu uzyskania zgody, konsultacji, poprawy ustnej (zdania programu etc.) na pewno będą miały możliwość podejścia do poprawy. Osoby, które będą później niż o 17.00 prawdopodobnie nie zostaną dopuszczone do poprawy.

Komentowanie jest zakończone.